Agent: Borivoje Karalić

borivoje@agencijaduplex.com'

Direktor Agencije DUPLEX.