Cjenovnik

Agencija DUPLEX – cjenovnik

Sve usluge koje pruža Agencija DUPLEX se obračunavaju prema sledećem cjenovniku:

C J E N O V N I K

KUPOPRODAJA  Provizija se naplaćuje u postocima od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene, minimalan iznos je 500,00 KM.
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine 1-3 %
Provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine 1-3 %
ZAMJENA Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.
Provizija za posredovanje prilikom zamjene nekretnine 1-3 %
ZAKUP I NAJAM Kod zakupa i najma nekretnine primjenjuje se slijedeći cjenovnik:
IZNAJMLJIVANJE Provizija  se naplaćuje od zukopodavca (najmodavca) u postocima od mjesečne najamnine – jednokratno.
Za najam ili zakup u trajanju do godinu dana 50 %
Za najam ili zakup u trajanju od 1 do 3 godine 100 %
Za najam ili zakup u trajanju od 3 ili više godina 150 %
UNAJMLJIVANJE Provizija  se naplaćuje od zukupnika (najmoprimca) u postocima od mjesečne najamnine – jednokratno.
Za najam ili zakup u trajanju do godinu dana 50 %
Za najam ili zakup u trajanju od 1 do 3 godine 100 %
Za najam ili zakup u trajanju od 3 ili više godina 150 %
OSTALE USLUGE Ostale usluge obuhvataju usluge po zahtijevu nalogodavca.  Ukoliko dođe do prodaje nekretnine posrednička provizija se umanjuje za naplaćeni iznos.
Poslovno savjetovanje i angažovanje posrednika 50,00 KM/sat
Usluga ishodovanja Izvoda iz knjiga uloženih ugovora, iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata u mjestu sjedišta agencije 50,00 KM + troškovi za takse
Usluga ishodovanja Izvoda iz knjiga uloženih ugovora, iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata izvan mjesta sjedišta agencije 50,00 KM/sat + troškovi za takse