Osnovne informacije
Cijena Stanje Adresa Kontakt
158.000 KM
Dobro
Banja Luka
065 526 687
Lokacija