Posredovanje kod kupoprodaje  i izdavanja nekretnina

Agencija DUPLEX – usluge posredovanja

Agencija DUPLEX pruža više vrsta usluga posredovanja i poslovnog savjetovanja, a to su sledeće usluge:

 • Posredovanje kod kupoprodaje  i izdavanja nekretnina.
 • Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina.
 • Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing).
 • Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje.
 • Poslovno posredovanje.

Agencija DUPLEX – Posredovanje

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću.

Obaveze i prava posrednika

 • da zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi
 • da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla
 • da Nalogodavcu pruži objektivno mišljenje o cijeni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima
 • da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti koja je predmet posredovanja.
 • da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove
 • da omogući razgledanje nepokretnosti
 • da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom/zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje
 • da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate
 • da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora
 • da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora)
 • da prisustvuje primopredaji nepokretnosti